Działalność, Kompetencje

Sprawozdania za 2018 rok 

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego str.1

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego str.2

Informacja dodatkowa str.1

Informacja dodatkowa str.2

Informacja dodatkowa str.3

Informacja dodatkowa str.4

Informacja dodatkowa str.5

Informacja dodatkowa str.6

Informacja dodatkowa str.7

Informacja dodatkowa str.8

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) str.1

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) str.2

Załacznik nr 1 do RZiS

Załącznik nr 1 do ZZF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str.1

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:19:44 | Data modyfikacji: 2019-05-08 09:32:57.
 
 bilans sa grabow.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:15:04.
 
 Rachunek zysków i strat 1.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:17:32.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:18:05.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:18:35.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:18:59.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 4.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:19:34.
 
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 5.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:19:56.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 6.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:20:17.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 wwprowadzenie do sprawozdania 7.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:20:37.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 wwprowadzenie do sprawozdania 8.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:20:58.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 Zestawienie zmian w funduszu.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:21:22.
Sprawozdania za 2020 rok. 
 Bilans 1.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:28:54.
 
 Bilans 2.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:31:37.
Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:31:37
Opublikowane przez: Jola Stefaniak