CUS

GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą jest jednostką organizacyjną Gminy Grabów nad Pilicą, powołaną na podstawie Uchwały Nr. IX/2/29/6/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 23 kwietnia 1990 roku. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Grabów nad Pilicą. Siedzibą ośrodka jest budynek przy Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej gminy Grabów nad Pilicą, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego w Warszawie na wykonywanie zadań zleconych, środki przekazywane przez Gminę Grabów nad Pilicą na wykonywanie zadań własnych gminy oraz środki finansowe przewidziane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:06:42 | Data modyfikacji: 2020-07-08 08:50:37.

Regulamin organizacyjny.

 STATUT

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2012-04-25 09:37:55 | Data modyfikacji: 2022-09-20 12:43:30.
Ogłoszenia  
 REGULAMIN ORGANIZACYJNY.doc

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:53:25 | Data modyfikacji: 2020-07-08 08:51:02.
Sprawozdania Finasowe  
 ZARZĄDZENIE NR 1.doc

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:54:12 | Data modyfikacji: 2020-07-08 08:51:37.
Nabór Pracowników  
 REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW.doc

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:54:32 | Data modyfikacji: 2020-07-08 08:52:34.
 
 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2012-04-25 09:38:07.

Zobacz:
   Struktura Organizacyjna
   Sprawozdania finansowe
   Załatwianie Spraw
   Działalność, Kompetencje
   Majątek Jednostki
   Wdrażane Programy
Data wprowadzenia: 2012-04-25 09:38:07
Opublikowane przez: Jola Stefaniak