Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej JO Gminy   www.grabow.pl
Jednostki Organizacyjne
Jednostki organizacyjne
ZS w Grabowie
PSP w Augustowie
Gminna Biblioteka Publ.
GOPS
GOPS
° Struktura Organizacyjna
° Ogłoszenia
° Załatwianie Spraw
° Działalność, Kompetencje
° Majątek Jednostki
° Wdrażane Programy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 GOPS strona główna 

GOPS
GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą jest jednostką organizacyjną Gminy Grabów nad Pilicą, powołaną na podstawie Uchwały Nr. IX/2/29/6/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 23 kwietnia 1990 roku. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Grabów nad Pilicą. Siedzibą ośrodka jest budynek przy Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej gminy Grabów nad Pilicą, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego w Warszawie na wykonywanie zadań zleconych, środki przekazywane przez Gminę Grabów nad Pilicą na wykonywanie zadań własnych gminy oraz środki finansowe przewidziane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:06:42 Informację zaktualizowano 2020-07-08 08:50:37, wprowadzający: .... ...
 
 STATUT
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 09:37:55 Informację zaktualizowano 2012-04-25 09:43:42, wprowadzający: Jola Stefaniak
Ogłoszenia  
 REGULAMIN ORGANIZACYJNY.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:53:25 Informację zaktualizowano 2020-07-08 08:51:02, wprowadzający: .... ...
Sprawozdania Finasowe  
 ZARZĄDZENIE NR 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:54:12 Informację zaktualizowano 2020-07-08 08:51:37, wprowadzający: .... ...
Nabór Pracowników  
 REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:54:32 Informację zaktualizowano 2020-07-08 08:52:34, wprowadzający: .... ...
 
 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 09:38:07, wprowadzający: Jola Stefaniak

Zobacz:
   Struktura Organizacyjna
   Ogłoszenia
   Załatwianie Spraw
   Działalność, Kompetencje
   Majątek Jednostki
   Wdrażane Programy
wersja do druku