jo.grabow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Grabów www.grabow.pl
PSP w Augustowie strona główna 

Tablica ogłoszeń
Sprawozdania za 2018 rok  

Bilans jednostki budżetowej str. 1a

Bilans jednostki budżetowej str. 2a

Informacja dodatkowa str. 1a

Informacja dodatkowa str. 2a

Informacja dodatkowa str. 3a

Informacja dodatkowa str. 4a

Informacja dodatkowa str. 5a

Informacja dodatkowa str. 6a

Informacja dodatkowa str. 7a

Informacja dodatkowa str. 8a

Rachunek zysków i strat jednostki str. 1a

Rachunek zysków i strat str. 2a

Zał. nr 1 do Rachunku zysków i strat str. 1a

zał. nr 1 do Zestawienia zmian w funduszu jednostki str. 1a

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str. 1a

 

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:05:05 | Data modyfikacji: 2019-05-09 10:14:02.
Sprawozdania finansowe za 2019 rok SP Augustów 

 


 


 

 Sprawozdania finansowe za 2019 rok SP Augustów

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2020-07-09 08:05:34.
Bilans na dzień 31.12.2020 

Plik do pobrania:


 

Bilans na dzień 31.12.2020

 

Opublikowane przez: ........ ........ | Data wprowadzenia: 2021-05-04 10:37:25 | Data modyfikacji: 2021-05-04 10:38:47.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Tablica ogłoszeń .  Sprawozdania finansowe .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2021-05-04 10:37:25
Data modyfikacji: 2021-05-04 10:38:47
Opublikowane przez: ........ ........

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.grabow.pl